zondag 19 februari 2017

Wandelen - Randstad Trail: Maarssen -> Utrecht (15 februari 2017)


Station Maarssen (2004)

 

Centraal Station Utrecht (2016)
We gaan door waar we 3 maanden geleden gestopt waren, bij station Maarssen dus aan het Amsterdam-Rijnkanaal. Als we het station uitkomen lopen we naar de iets verderop gelegen boogbrug, steken het kanaal over en vervolgens door Maarssen naar de Vecht. Ik heb het mezelf gemakkelijk gemaakt, want vanaf hier volgen we de markering van "het Utrechtpad" richting Utrecht.
Maar eerst drinken we nog even koffie bij de "Dorpsgek" en nemen we een kijkje in de Heilig Hart kerk. Een mooie sfeervolle kerk uit 1885. Op een informatiebord staat vermeld dat Alfons Ariëns hier pastoor is geweest. Alfons Ariëns was de grondlegger van de  katholieke arbeidersbeweging, het latere Nederlandse Katholieke Vakverbond (NKV), welke uiteindelijk in 1976 opging in de FNV.
Dan verder langs de Vecht. In Maarssen zelf lopen we langs een aaneengesloten rij rijksmonumenten uit de 17e en de 18e eeuw. De één nog mooier dan de ander met als uitsmijter "Huis ten Bosch". Nee niet het paleis in den Haag maar desalniettemin heeft het toch iets koninklijks.
Na "Huis ten Bosch" wordt het landelijker. We zien het vandaag voorjaar worden. Geweldig zo'n eerste dag na de winter. Een tijdje zweven er ooievaars boven onze hoofden met ons mee. Bij de Westbroekse molen waar we kort de Vecht verlaten, stuiten we op enkele sluisjes in de naastgelegen Nedereindsevaart. Dit complex maakte ooit deel uit van de (nieuwe) Hollandse Waterlinie, een stelsel van forten en waterwerken bedoeld om het westen van het land tegen invallers te kunnen verdedigen. Van een voorbijgangster horen we dat hier oorspronkelijk twee molens hebben gestaan, maar dat één helaas door vandalisme te gronde is gegaan. Best jammer.
Bij het slot Zuylen bereiken we weer de Vecht. Op de website van het slot lees ik dat:
het een van de oudste kastelen aan de Vecht is, net buiten de stad Utrecht. Het Slot heeft een rijke familiegeschiedenis met invloedrijke bewoners, waarin sterke vrouwen een prominente rol spelen, zoals schrijfster Belle van Zuylen. Het kasteel toont de wooncultuur van de Utrechtse adel vanaf de 13e eeuw en is omringd door fraaie tuinen. Slot Zuylen brengt het verleden onder andere tot leven met rondleidingen waarvoor je je middels een reservering kunt aanmelden.
Slot Zuylen
Na slot Zuylen, richting Utrecht
Behalve langs slot Zuylen, komen we hier ook nog door het het bijbehorende kasteeldorpje "Oud Zuilen. Wat herenhuizen, een ophaalbrug over de Vecht met bijbehorende brugwachterswoning, een B&B, de kapel van het kasteel, het houdt niet op.
Als we Utrecht binnen lopen, lopen we weer langs de Vecht die tenslotte overgaat in de "Oude Gracht" met z'n werfkelders.
Werfkelders
Bij de Dom houden we het voor vandaag voor gezien en buigen we af naar het station, vanwaar we volgende week richting Bilthoven of Den Dolder willen lopen. Tenminste als het weer een beetje meezit.
Dom
 vorige etappe ............ volgende etappe→ 

Karakteristiek van de wandeling
De route loopt voor het grootste deel over verharde wegen en paden. Tussen Maarssen en Utrecht is sprake van een waterrijk weidelandschap. Horecagelegenheden genoeg. Wij vertrokken om ca 11 uur vanaf Station Maarssen en arriveerden om 15 uur bij het Centraal Station Utrecht. De totale afstand van de geplande route bedraagt ca 14 km.
Vanaf de Vecht in Maarssen tot aan de Dom in Utrecht volgt de wandeling de markering van het Utrechtpad. Ook kun je het gpx bestand van de gevolgde route, onder aan deze pagina downloaden en in een navigatie-app van je smartphone deponeren. Zelf gebruik ik hiervoor momenteel de app "OsmAnd" welke me goed bevalt.


Indien gewenst:  . M.b.t. het gebruik van OsmAnd: zie video-instructie.

zondag 5 februari 2017

Startaccu, onderhoud & wanneer vervangen

De accu van een auto is over het algemeen eerder versleten dan de auto zelf. Na een jaar of zes, 't kan ook wat eerder of later zijn, komt het moment dat je op een koude ochtend de contactsleutel omdraait en dat'ie het naar paar zuchten van de startmotor het voor gezien houdt. Als vervolgens ook je dashboardverlichting dooft ben je wellicht toe aan een nieuwe accu. Wellicht, want het hoeft niet per se de accu te zijn die de geest heeft gegeven. Het kan ook zijn dat accu zelf nog wel goed is maar dat hij onvoldoende wordt opgeladen. Bijvoorbeeld doordat de dynamo of de spanningsregelaar niet meer goed functioneren, je veel korte ritjes rijdt, de lichten hebt laten branden, de startmotor defect is etc.

Onderhoud
Om een accu in goede conditie te houden kun je voor aanvang van de iedere winter de accupolen zo nodig reinigen en insmeren met wat zuurvrije vaseline. Voorts kun je als je erg weinig rijdt:
 • Overwegen om tussendoor toch een stuk te rijden (op de site van Volvo cars support, lees ik minimaal 15 minuten per week);
 • De accu ontkoppelen en zo mogelijk aansluiten op een (goede)  acculader met automatisch onderhoudsladen. In een volgend blog wil hier nog nader aandacht aan besteden.
Voor de volledigheid noem ik nog even de regelmatige controle van het niveau van het accuzuur. Heb je, voor zover je ze nog tegenkomt, geen "onderhoudsvrije accu" in je auto, dan moet je af en toe het niveau van het accuzuur in de accucellen controleren en zo nodig  tot het maximum streepje bijvullen met gedestilleerd water. Als je accu geen aanduiding heeft tot waar er kan worden bijgevuld, dan vul je de accu totdat de platen net onder water staan.
Over het algemeen geldt echter dat als bovenop je accu geen dopjes aantreft die je los kunt draaien maar de bovenkant van je accu dicht geseald is, je te maken hebt met een "onderhoudsvrije accu".

Preventieve vervanging / controle
Als je twijfelt over de staat van de accu van je auto, dan kun je altijd even langs een accuboer rijden of de wegenwach laten komen om de kwaliteit van de accu middels een test te laten beoordelen. Ook bij een wintercheck zal men aandacht aan de accu besteden. Als de capaciteit ervan als onvoldoende beoordeeld wordt, zal men graag een nieuwe accu installeren, hetgeen de kans dat je onverhoopt met een lege accu stil komt te staan zal verkleinen.Maar zoals gezegd er zijn meer oorzaken van startproblemen en er zijn meer componenten in een auto die aan slijtage onderhevig zijn en die ook niet preventief worden vervangen

Zelf wacht ik liever af tot de accu echt tekenen van vermoeidheid bij het starten begint te vertonen, waarna ik probeer uit te sluiten of dit echt aan de accu zelf te wijten is, of dat één van de andere hiervoor genoemde oorzaken mogelijk een rol speelt.

Zelf vervangen of laten doen
In principe is het vervangen van een accu een eenvoudige aangelegenheid. Kwestie van:
 • accuklemmen losschroeven  en verwijderen van de polen (eerst de - en dan de +);
 • accu los maken en uit de auto tillen;
 • nieuwe accu met zelfde eigenschappen terugplaatsen.
Evenwel....ware het niet dat de huidige auto's meer en meer van elektronische snufjes worden voorzien. Na het ontkoppelen van de accu is het tegenwoordig meestal noodzakelijk om je klokje of je navigatiesysteem weer in te stellen. Lastiger wordt het, als je de code van de radio opnieuw moet invoeren en je niet weet waar je die kunt achterhalen en hoe je dat moet doen.
Voor wat wat meer informatie omtrent hoe je een accu zelf kunt vervangen en bijvoorbeeld toch je radio aan de praat kunt houden, klik hier.

Verder moet bij veel van de nieuwere auto's, een accu worden "ingeleerd". Met andere woorden de specificaties van de accu moeten in de boordcomputer worden ingevoerd zodat deze de accu herkent. Dit betreft in ieder geval de "micro hybride" auto's  (auto's waarbij de motor afslaat  als je stopt en weer start bij het intrappen van het gaspedaal) "en de "hybride" auto's (auto's welke naast een verbrandingsmotor ook over en een elektromotor beschikken). Maar daarnaast ook andere die niet van deze technologieën zijn voorzien. Op de site van het Duitse "Autobild" vond ik een overzicht van automerken met aandachtspunten in dit opzicht en waarbij het zelf verwisselen van een accu eigenlijk niet meer mogelijk is. N.B. Het betreft een zogenaamde "Bildergalerie" waarbij je even door de afbeeldingen van de verschillende merken moet bladeren (klikken) tot je het door jou gewenste automerk vindt. Onder de betreffende afbeelding (scrollen) staat een beschrijving van de in dit kader mogelijke aandachtspunten. 

Beoordeling accuconditie en laadspanning van de dynamo m.b.v. een multimeter
 1. Bronspanning accu (ladingstoestand accu in rust, m.a.w. zit er voldoende stroom in ?)
  • Schakel de verlichting van je auto ca 1 minuut aan en daarna weer uit;
  • Zet de multimeter op DC of V (gelijkspanning );
  • Verbind de + pool van de accu met de + uitgang van multimeter en de - pool met de - uitgang;
  • Meet de spanning van de accu in rust. Deze moet in principe meer dan 12,5 volt zijn. Bij 12,7 volt is de ladingspanning 100%. Is het meetresultaat minder dan 12,4 volt (ca 80%) dan moet de accu eerst opgeladen worden alvorens je verder kunt gaan.

 2. Capaciteit accu (kan de accu gedurende enige tijd voldoende sterke stroom leveren ?)
  • Start de motor en kijk je hoever de spanning tijdens het starten daalt
  • Maak daarbij -indien beschikbaat gebruik van min/max functie op je multimeter.

   Zakt ie onder de 9,6 volt en was de accu volledig geladen, dan is het slijtage proces van  je accu dusdanig gevorderd dat je de aanschaf van een nieuwe kunt overwegen.
 3. Laadspanning van het laadsysteem (dynamo en spanningsregelaar)
  • Lees de accuspanning af bij  draaiende motor. Eerst met alle stroomverbruikers uit en daarna  met zoveel mogelijk stroomverbruikers (verlichting, achterruitverwarming etc.) aan.

   De laadspanning voor een 12V accu  moet ongeveer tussen de 13,6 en 14,8 volt liggen.

   Zijn alle stroomverbruikers uitgeschakeld en wordt'ie hoger dan 14,8 volt dan functioneert de spanningsregelaar niet goed.
   Zakt de laadspanning met ingeschakelde stroomverbruikers onder de 13,6 volt dan wordt dit mogelijk veroorzaakt door of de spanningsregelaar of de dynamo, dan wel de verbinding hiervan met de accu.

   Is de spanning tijdens het laden te hoog of te laag dan kan dit o.a. de levensduur van de accu bekorten en er de oorzaak van zijn dat de accu onvoldoende of in het geheel niet wordt opgeladen. Kortom een lege accu.
Als je wilt zien hoe zo'n beoordeling in de praktijk te werk gaat, kijk dan eens op het onderstaande filmpje, waar een docent autotechniek van het NOVA college e.e.a. aanschouwelijk toelicht.N.B. Bovenstaande waarden die ik hanteer:
 • zijn ontleend aan diverse internetsites welke helaas niet altijd even eenduidig zijn.
 • gelden wat mij betreft alleen de conventionele lood-zuuraccu's (al of niet onderhoudsvrij). Voor zogenaamde AGM , EFB of ECM accu's welke je vooral in (micro)hybride auto's aantreft kunnen andere waarden gelden. Op internet heb ik hierover erg weinig informatie kunnen achterhalen. Op één site las ik dat EFB accu's tot 50% zouden kunnen worden ontladen en AGM accu's tot 70%.