donderdag 24 november 2016

Snurken - update -

Ruim een jaar geleden plaatste ik een blog over snurken en wat ik tot dan toe geprobeerd had om dit fenomeen tot aanvaardbare proporties terug te brengen.
Ik gaf aan dat wat afvallen en vooral het verhogen van m'n hoofdeind het meeste effect hadden.
Wat ik daarbij nog vergat, is dat ik ook zoveel mogelijk op een zij probeer te slapen.

Tijd voor een update
Geleidelijk aan begon ik toch weer wat meer te snurken. Niet op een niveau zoals voorheen, maar toch. Op een gegeven moment zag ik op de Belgische TV een uitzending over snurken waarbij verhaal verteld werd van een groep snurkers die men tongspieroefeningen liet doen en waarbij duidelijk verbetering werd bewerkstelligd. Heel summier kwamen wat oefeningen aan de orde. Wat zoeken op internet resulteerde in de volgende oefeningen die ik sinds die tijd ongeveer 2x per dag doe. Ongeveer, want ik vergeet het ook wel eens.
 1. Druk met de tip van je tong tegen je verhemelte (vlak achter je boventanden) en laat vervolgens je tong voorzichtig naar achteren glijden (waarbij je wel de druk blijft vasthouden); 
 2. Voer druk uit met je tong tegen je ondertanden, en houd daarbij je tong naar beneden gedrukt. 
 3. Druk je gehele tong afwisselend krachtig tegen (in) je boven  en daarna je onder verhemelte.
 4. Doe je mond wijd open zeg afwisselend ‘aaaah’ en 'ooooh';
 5. Doe alsof je zeer krachtig kauwt (hierbij voel je de spieren van je keel en kaak meedoen);
 6. Druk met je tong eerst je ene en daarna je andere wang krachtig naar buiten en geef daarbij met je wang zoveel mogelijk tegendruk; 
 7. Steek je tong uit en beweeg deze  heen en weer waarbij je telkens je mondhoeken aan raakt;
 8. Steek je tong maximaal uit en houdt dit ca 10 sec.vast.
Elke oefening doe ik ongeveer 10 keer. In z'n totaliteit ben ik er misschien 10 minuten per dag mee bezig. En het effect? Ik heb het snurken nog steeds in de hand. Zelfs zodanig dat we de stap gewaagd hebben om een camper(een tweede handsje hoor) aan te schaffen.

Als je ook snurkt, denk dan ook eens het dagelijks doen van wat eenvoudige tong- en keelspieroefeningen.

woensdag 23 november 2016

Autobanden - kunstgras met bandenkorrels, giftig of niet -

Recent bracht het programma Zembla het onderwerp van de bandenkorrels op voetbalvelden met kunstgras onder de aandacht. In de slipstream hiervan werd in een reactie op mijn vorige blog de volgend vraag gesteld:
Onze zoon zit op voetbal en daar wordt op kunstgras gepeeld met van die bandenkorrels. Is dat nou giftig of niet?
Korrels bij de uitloop


Eigenlijk is het antwoord heel eenvoudig. In de toxicologie geldt: iets is giftig als je er teveel van binnen krijgt. Ook suiker is bijvoorbeeld op een gegeven moment giftig, als je maar door blijft eten. Het verschil zit hem erin dat je van de ene stof veel meer kunt verdragen dan van de andere. En verder kunnen de effecten per stof verschillen. Bijvoorbeeld van de ene stof wordt je alleen maar misselijk of krijg je jeuk en de andere is kankerverwekkend.
Hoe zit dat nou met die bandenkorrels die op de voetbalvelden met kunstgras worden gestrooid.
Dat er gevaarlijke stoffen in deze bandenkorrels zitten die  kankerverwekkend zijn, daar is iedereen het wel over eens. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldt op haar site dat uit rubbergranulaat de volgende stoffen kunnen vrijkomen:
 • diverse PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen);
 • weekmakers;
 • metalen;
 • nitrosaminen.
En verder zegt het RIVM dat PAK’s, nitrosaminen en sommige weekmakers,  kankerverwekkend zijn.

Kun je er teveel van binnen krijgen
Al in 2006 is onder auspiciën van het RIVM hier een studie naar verricht. In dat kader is onder andere een beperkt blootstellingsonderzoek uitgevoerd. De conclusie was aanvankelijk dat het geen kwaad kon (dus dat je niet teveel van die kankerverwekkende stoffen binnen zou kunnen krijgen).

Beroering ontstond echter toen recent, Europa de norm wilde verlagen met betrekking tot het maximaal toegestane gehalte PAK's in rubberproducten die in contact kunnen komen met de huid, zoals speelgoed en huishoudartikelen. Verlaging van de norm impliceerde een probleem voor rubbergranulaat, De daarin voorkomende gehaltes zouden de nieuwe norm overschrijden. Daar kwam de VACO (Bedrijfstakorganisatie voor de banden- en wielenbranche) tegen in het verweer en begon een lobby. Kennelijk kreeg Zembla hiervan lucht en zo kwam de zaak aan het rollen.
Maar goed, het verweer van de Rubberindustrie is, dat hoewel er voor de gezondheid gevaarlijke stoffen in het granulaat zitten, dit toch geen kwaad kan, omdat volgens eerder onderzoek dit geen kwaad zou kunnen.
Hierop kwam achteraf in mijn ogen deels terechte maar ook onterechte kritiek op het gedane onderzoek.
De huidige stand van zaken is nu, dat het RIVM een en ander in opdracht van de minister, nader gaat onderzoeken. Bij de beantwoording van Kamervragen  heeft de minister aangegeven de resultaten van dit onderzoek voor het einde van dit jaar te verwachten. Of we dan een bevredigend antwoord zullen hebben, ik waag het te betwijfelen. Het RIVM zegt hierover:
Er moet dan (eind 2016) een duidelijk beeld zijn van de belangrijkste chemische stoffen in rubbergranulaat in Nederland en inzicht in mogelijke gezondheidseffecten van rubbergranulaat. Het is dus geen volledige risicobeoordeling, dat is in het gestelde tijdsbestek niet mogelijk. Wel geeft het de eerste antwoorden op de vragen die gesteld zijn.
In afwachting van de onderzoeksresultaten stelt de KNVB dat er vooralsnog gewoon op de kunstgrasvelden kan worden door gevoetbald. Wel achteraf lekker douchen.
Hoe kijk ik er tegen aan
Toen de kwestie begon te spelen, was mijn eerste reactie "ach het zal wel meevallen". Meer gevoelsmatig kon ik mij niet goed voorstellen dat je door inademing, inslikken of huidcontact, mogelijk teveel van de bestanddelen die in het rubbergranulaat worden aangetroffen, binnen zou kunnen krijgen. Of dat zo zal zijn, tijd zal het leren. Maar dan nog is het een vreemde gedachte te bedenken dat:
 • Je kinderen op een afval product voetballen waarin zulke, in potentie gevaarlijke stoffen zitten opgeslagen;
 • Ze genoemde stoffen ook op andere plaatsen binnen kunnen krijgen. Bijvoorbeeld:
 • PAK's bij het barbecueën, uitlaatgassen, tabaksrook (meeroken), de houtrook van de houtkachel etc. etc.
  Nitrosamines worden aangetroffen, condooms, luchtballons en latex-matrassen. In voedsel ontstaan nitrosamines in nitriet- en eiwitrijke producten zoals vlees, vis, kaas en spinazie, wanneer deze producten onder hoge temperaturen worden verwarmd, bijvoorbeeld bij het braden, bakken en roken.
  Weekmakers, stoffen die kunststoffen elastisch maken, waar vind je ze niet.
  Elke afzonderlijke blootstelling kan dan mogelijk binnen acceptabele grenzen liggen maar bij elkaar opgeteld wordt het steeds meer. Ook is het effect van de stoffen in combinatie met elkaar meestal onbekend;
 • Oude autobanden - volgens het RIVM - tot granulaat vermalen worden, vanwege een Europese richtlijn die het storten van autobanden verbiedt en verplicht tot hergebruik. Ik kan me niet goed voorstellen dat een dergelijke vorm van recycling (vermalen van autobanden en dan uitstrooien) bijdraagt aan het voorkomen van microplastics in het milieu. Het tegenovergestelde is mogelijk eerder het geval.
En verder
 • Voorkomen is beter dan genezen, dus waarom die handel niet weer weggehaald? Ga gewoon weer lekker op gras voetballen, en accepteer het feit dat er misschien af en toe niet gevoetbald kan worden omdat het veld vanwege het weer moet worden afgekeurd. Heb je wellicht  ook nog minder blessures;
 • Rubbergranulaat vervangen door een ander product, ik las bijvoorbeeld kurk of synthetische rubber (TPE). Waarom zou je dat willen? Wellicht dat daar naar verloop van tijd ook weer wat over te doen is. Milieuvriendelijk is het in ieder geval niet,............ lijkt me.

vrijdag 18 november 2016

Bandenspanning - TPMS (Tyre Pressure Monitoring System) -

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen TPMS staat voor Tyre Pressure Monitoring System. Tot voor kort nooit van het bestaan geweten, maar het zit al in heel wat auto's en vanaf november 2014 moet iedere nieuw geregistreerde auto ermee uitgerust zijn. Moeten, jawel zo is in Brussel besloten.

Wat is het.
TPMS is een elektronisch controle systeem dat de bandenspanning registreert. In geval van een te lage bandenspanning (meestal gebeurt dit als de band 20% minder druk heeft dan.de aanbevolen waarde - wettelijke eis -) gaat er een lampje in je auto branden.  Autofabrikanten kunnen gebruik maken van 2 verschillende systemen: Het directe systeem (dat werkt via een sensor, meestal in het ventiel) en het indirecte systeem (dat werkt via de ABS sensor van het voertuig).

TPMS heeft drie functies:
 1. verhogen van de rijveiligheid, door het tijdig opmerken van een te lage bandenspanning
 2. voorkomen van een te hoog brandstofverbruik, door een verkeerde bandenspanning
 3. voorkomen van onnodige bandenslijtage 
Kanttekeningen
  Slijtage en brandstofverbruik
 1. Als je pas je banden gaat oppompen als het lampje op je dashboard gaat branden houdt dit in feite in dat je al tijden met te zachte banden hebt rondgereden (zie: blog bandenspanning) en is het middel feitelijk erger dan de kwaal.
 2. Bij een direct systeem  leiden de sensoren nogal eens tot extra kosten. Bij gebruik van een aparte wielen  met winterbanden moeten ook deze wielen van sensoren worden voorzien. De aanschaf van een set van dergelijke sensoren kost zo'n € 200,- à  € 300,-,  afgezien van de bijkomende kosten van montage en het inprogrammeren,
 3. De meeste TPMS ventielen zijn voorzien van een batterij welke zorgt dat de sensor en zender voorzien worden van energie. Deze batterij zal circa 6 à 7 jaar mee gaan. Daarna moet de sensor vervangen worden. Ook kan de elektronica defect raken of kan het ventiel afbreken.

  Verkeersveiligheid (www.stichtingbandopspanning):
 4. Voordeel van een direct TPMS systeem is dat het de berijder actief waarschuwt indien de druk tijdens het rijden plotseling afneemt; er is een lekke band. De automobilist kan dan wellicht net wat eerder dan dat'ie dat zelf voelt of merkt, de auto veilig tot stilstand brengen op de vluchtstrook, of elders. 
 5. Het indirecte systeem zal een lekke band pas opmerken als dat te laat is. Dit omdat er een vertraging zit in het doorgeven van de indirecte berekeningen. Tegen de tijd dat een indirect systeem doorheeft dat de band lek is geraakt tijdens het rijden, heb je dat zelf ook al gemerkt.
Mijn conclusie
Voorlopig heb ik er nog "geen last"van maar zal er bij aanschaf van een nieuwe auto waarschijnlijk wel mee te maken krijgen. In dat geval wil ik (vooralsnog):
 1. Gewoon m'n bandenspanning blijven controleren zoals ik gewend ben;
 2.  In plaats van het gebruik van "Winterbanden" over te gaan op "All Season banden". Dit niet alleen vanwege de hoge extra kosten van de sensoren, maar ook omdat het minder werk is.
  NB:
 1. In tegenstelling tot wat je op menige site leest, is het al of niet functioneren van het TPMS systeem (vooralsnog) geen onderdeel van de Algemene Periodieke Keuring (APK) - zie: RDW-Banden.
 2. Voor een site waar je kunt kijken of het type auto waar je naar kijkt is uitgerust met een direct of een indirect TPMS systeem, kun je bijvoorbeeld kijken op de site van Eurosensor. Voorts kun je het natuurlijk ook voor de zekerheid nog even vragen bij de dealer.

dinsdag 15 november 2016

Autobanden vervangen - veroudering -

We rijden met onze Twingo  alweer een aantal jaren op hetzelfde setje winterbanden. Evenwel hoe oud zijn ze eigenlijk en moeten ze ondanks dat er nog voldoende profiel opzit niet eens vervangen worden? Op de site van de Consumentenbond lees ik:
Ook als de banden nog voldoende profiel hebben kunnen ze wel beschadigd zijn of door veroudering droogtescheurtjes vertonen. Het rubber van de band droogt namelijk uit door zonlicht, blootstelling aan de buitenlucht, UV-straling en hoge temperaturen. Na zo'n 6 jaar is het dan ook verstandig om de band te vervangen, ook als er nog voldoende profiel op zit.
Hoe kun je de leeftijd van je banden achterhalen?
Op de wang (zijkant) van iedere band staat de zogenaamde DOT code. Vanaf het jaar 2000 is dat een 4 cijferig getal.
Op de banden aan de linker kant van onze auto zie ik respectievelijk de getallen 4507 en 4607 staan, Dit houd in dat de ene band in week 45 en de andere in week 46 van het jaar 2007 geproduceerd is. Ze zijn dus momenteel ongeveer 9 jaar oud.
Evenwel hoe ik hoe ik ook kijk, op m'n rechter banden zie ik nergens iets staan. Daarom met nog wat vragen in m'n achterhoofd naar de bandenhandel. Daar vertelt een monteur me dat de DOT code altijd aan één kant van een band staat weergegeven. Bij de banden rechts kan ik de code dus niet zien omdat'ie daar aan de binnenkant van de banden staat. Als ik ze zou willen zien, zou ik de auto op de brug moeten laten zetten of de wielen moeten demonteren. Voor mij voldoende reden om gemakshalve aan te nemen dat de banden, welke ik tegelijkertijd bij dezelfde leverancier gekocht heb, ook van dezelfde leeftijd zijn.

Is 6 jaar te oud?
 • APK
 • Leeftijd en/of droogtescheurtjes als gevolg van veroudering vormen in het kader van de APK geen reden tot afkeur van een band. Dit is wel het geval als door de scheurtjes het karkas (koordlaag) van de band zichtbaar is.
 • Fabrikanten, leveranciers, BOVAG
 • Als ik google op "vervangen", "banden", "leeftijd", "onderzoek", "TNO" etc. dan krijg ik alleen maar aanbevelingen van bandenfabrikanten of bandenhandels. De één adviseert je om  je banden na 5 jaar te vervangen, de ander zegt dat je dit na 8 of 10 jaar zou moeten doen. Soms wordt geadviseerd om na 5 jaar ieder jaar bij de vakhandel ter controle langs te gaan.
 • ANWB en ADAC
 • De ADAC (Allgemeiner Deutscher Automobil-Club) adviseert om de banden niet langer dan 10 jaar te gebruiken.

  Op de site van de ANWB zie ik geen aanbeveling staan met betrekking tot de maximale leeftijd van een autoband. Ten aanzien van caravanbanden lees ik:
  .................Natuurlijk is niet elke band na zes jaar ook echt aan vervanging toe.
  De mate van veroudering (droogtescheurtjes) hangt bijvoorbeeld sterk af van de hoeveelheid uv-straling (zonlicht) waaraan ze worden blootgesteld. Zelf dus even goed kijken!
Het onderzoek waarnaar in de bovenstaande tekst wordt verwezen heb ik helaas niet kunnen vinden.


Bezoek aan de bandenhandel
Ik kom er niet echt uit, en ben daarom zoals ik hiervoor al aangaf, m'n licht gaan opsteken bij de lokale vakman. Gevraagd naar de leeftijd waarop zij adviseren om banden te vervangen, liet  de monteur me met zoveel woorden weten dat eigenlijk een beetje onzin te vinden. Als een band geen tekenen van veroudering vertoont (droogte scheurtjes, scheurtjes in het profiel) zou ik die nog prima kunnen gebruiken.
Voorbeeld droogte scheurtjes
Voor meer voorbeelden van droogte scheurtjes zie: VACO-Banden onder de loep (o.a. pag. 9 en 15).

Mijn conclusie
M'n banden zien er na 9 jaar nog goed uit. Er zit voldoende profiel op (> 4 mm) en ik zie nergens droogtescheurtjes of iets wat daarop zou kunnen lijken. Voorlopig rijd ik er nog maar even op door.

zaterdag 12 november 2016

Bandenspanning

Als het in de herfst wat kouder wordt verwissel ik de zomer- voor de winterbanden en in het voorjaar dezelfde actie maar dan andersom. Na de bandenwissel ga ik altijd even naar het tankstation om de spanning van de banden weer op het gewenste peil te brengen. Zo ook afgelopen maandag.
Dit keer - of eigenlijk al wat eerder- bekroop me de vraag waar ik mee bezig was. Deed ik het wel goed. Daarom maar eens op internet rondgestruind om te lezen wat er over te berde wordt gebracht en hier en daar wat navraag gedaan.

Op meerdere websites wordt gewezen hoe je je bandenspanning moet meten en waarom. Kort samengevat doe je het ter voorkoming van:
 • Onnodige slijtage aan je banden. Een onderspanning van 20% zou de levensduur van de band met bijna een kwart verkorten, en 30% onderspanning de zelfs met de helft;
 • Een te hoog brandstofverbruik. Met 15 % te lage spanning ( 2 ,0 bar in plaats van 2,3 bar), zou je bijna 2 % extra brandstof verbruiken;
 • Veiliger rijden. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft onderzocht wat het effect is van onderspanning op auto ongelukken. Zij komen tot de conclusie dat ongeveer 0,5 % van alle ongelukken hierdoor wordt veroorzaakt.
En verder wordt over het algemeen aanbevolen om bij het meten van de bandenspanning als volgt te werk gaan;

Aspect
          Bandenspanning
Aanbevolen waarde
 • Zie instructieboekje van je auto, de binnenzijde van het portier of de benzinedop
 • Bij koude banden. De banden zijn nog koud genoeg als afstand tot het tankstation = < 5 km
Frequentie controle
 • Bij voorkeur 1x per maand.
's Winters       =  Aanbevolen waarde:  + 0,2 bar

I.g.v. warme banden
(er is meer dan 5 km gereden - bijv. langs snelweg)
      =  Aanbevolen waarde:  +  0,3 bar
  N.B.
 • Bij voorkeur banden 1/2 uur laten afkoelen
 • Geen lucht uit de band laten lopen
Verschil bandenspanning
 • Spanning linker band = rechter band
 • Spanning voorbanden mag verschillen t.o.v. achterbanden
Reservewiel      =  Hoogste aanbevolen waarde Maar......hoe weet ik of, als ik ergens m'n banden oppomp, de daarbij gemeten bandenspanning (aantal bar's) voldoende nauwkeurig is. Met andere woorden het resultaat niet te veel afwijkt van wat het daadwerkelijk zou moeten zijn?
Uit een vorig leven weet ik dat na verloop van tijd het meetresultaat van een meetinstrument meer en meer gaat afwijken van de oorspronkelijk ingestelde waarde. Meetinstrumenten - en dus ook bandenspanningsmeters moeten daarom in principe periodiek gekalibreerd worden. Hiernaar benieuwd heb ik naar de volgende bedrijven en organisaties een mailtje gestuurd met de vraag in hoeverre aan dit aspect aandacht wordt besteed:
 1. BOVAG (Brancheorganisatie -Bond- van Auto(mobiel)handelaren en Garagehouders)
 2. VACO (Branchevereniging voor de banden- en wielenbranche)
 3. KwikFit (landelijke specialist in banden, velgen en onderhoud)
 4. Shell
 5. AirServ AIR-serv (exploitant van luchtunits en stofzuigers, samenwerkend met brandstofmaatschappijen);
 6. Stichting Band op Spanning
Gezegd moet worden dat ik van iedere organisatie een antwoord ontving. Uit de ontvangen reacties begreep ik dat alleen de bandenpompinstallaties van Airserve en de Stichting Band op Spanning periodiek gekalibreerd worden en dat de bandenpompen bij Shell in beheer zijn bij de firma Airserv. Later zag ik ook bij tankstations van andere brandstofmaatschappijen installaties van Airserv staan.
Van de overige organisaties (1 t.m 3) begreep dat zij aan het kalibreren van bandenspanningsmeters geen aandacht besteden omdat:
 • Kalibratie is niet verplicht is (zie toelichting);
 • Bij "onze organisatie" worden alle bandenspanningsmeters binnen de termijn vervangen waarop deze gekalibreerd zouden moeten worden;
 • Wij laten het aan de bij ons aangesloten bedrijven zelf en hun expertise over om te zien of er al of niet gekalibreerd zou moeten worden.
Mijn Conclusie
Voor de controle van m'n bandenspanning kan ik het best terecht bij het tankstation bij mij om de hoek waar een bandenpompinstallatie van AirServ staat opgesteld. Die 50 eurocent die het daar kost kom ik ook wel weer overheen. Een bandenpompinstallatie van de Stichting Band op Spanning is helaas (nog) te ver weg.

Bij controle bij een garage of de bandenvakhandel - bijv. in geval van een APK - kun je er wat mij betreft niet zonder meer van uit gaan dat als je er de deur uit rijd, de bandenspanning overeenkomt met de door de fabrikant van je auto aanbevolen waarde.


Toelichting
In het blad APK-keurmeester, nr 69 van het RDW -(Rijks) Dienst Wegverkeer staat onder het kopje "Bandenspanning altijd meten" o.a. het volgende vermeld:

De eis voor de bandenspanningsmeter luidt volgens artikel 11 lid f van de erkenningsregeling keuringsbevoegdheid APK: een doelmatige bandenspanningsmeter en een doelmatige bandenpomp.
En verder:
Doelmatig wil zeggen: bruikbaar, geschikt en in goede staat. Er zijn geen eisen vastgelegd over het regelmatig ‘ijken/kalibreren’ van de bandenspanningsmeter.

Voor zover ik begrijp is dit laatste in strijd met artikel 13 van dezelfde regeling waarin volgens mij met zoveel woorden staat dat o.a. manometers jaarlijks aantoonbaar gekalibreerd moeten worden.

Toevoeging 14-11-2016
Navraag bij het RDW leerde dat een bandenspanningsmeter in de zin van de erkenningsregeling niet als een manometer wordt beschouwd.

donderdag 3 november 2016

Planners Openbaar Vervoer

Als je geen rondwandeling maakt heb je vaak het openbaar vervoer nodig om weer terug bij je auto of overnachtingsadres te kunnen komen.
In onderstaand een overzicht heb ik enkele OV-planners opgenomen, waarvan ik gebruik maak (of nog wil maken), bij het plannen van onze wandelingen. Wellicht dat je er ook wat aan kunt hebben.

Met betrekking tot het gebruik van deze planners, twee kanttekeningen:
 1. Ze werken allemaal - in meer of mindere mate - anders.
 2. In principe gebruik ikzelf altijd eerst de landspecifieke planner. Levert dat niet het gewenste resultaat op, dan ook Rome2Rio en/of Google maps.

  Land
  OV-planner
  Selectie begin- en eindpunt
  op een kaart
  Nederland

  - Werkt prima.
  - Niet mogelijk.

  - Mogelijk.
  België  - De optie werkt  (bij mij) alleen als
  ik op de kaart een specifieke halte selecteer.

  - Mogelijk.
  - Tenzij je in Brussel moet zijn, kaart eerst uitzoomen.
  Luxemburg
  - Mogelijk.
  Duitsland
  - Werkt ook in Zwitserland en Oostenrijk.
  - Niet mogelijk.
  Zwitserland
  - Op de kaart kunnen alleen haltes
  worden geselecteerd.
  Oostenrijk
  - Op de kaart kunnen alleen haltes
  worden geselecteerd.
  Engeland
  - gebruik van een postcode verbeterd
  het zoekresultaat.
  - huisnummers moeten voor de straatnaam worden ingevuld, dus bijv.:
  10 Downing Street, London SW1A 2AA
  - Niet mogelijk.

  Ierland
  - Mogelijk.
  Denemarken
  - Mogelijk.
  Zweden
  - Mogelijk.
  Frankrijk
  I-Transports werkt beter als je:
  - een account aanmaakt;
  - een postcode i.p.v. een plaatsnaam gebruikt.
  - Niet mogelijk.  Wereldwijd


  - Werkt als een speer.
  - Via Rome2Rio kun je de dienst-
  regelingen van de (lokale) onder-
  nemingen verder bekijken.
  - Niet mogelijk.

  - Werkt bij mij minder goed in Frankrijk.
  - Mogelijk.
  Overige


  - Alleen om te zien waar trein, bus,
  tramlijnen etc. lopen.