zaterdag 23 juli 2016

Wandelen - Randstad Trail: Maassluis -> Schiedam (31 mei 2016)

Station Maassluis (1980)

 

Station Schiedam Centrum (2000)
Ik loop achter met schrijven. Op 31 mei j.l. zitten we in de trein naar Maassluis. Vandaar willen we naar Schiedam te wandelen. Het station van Maassluis ligt dicht bij de Nieuwe Waterweg zodat we, na te zijn uitgestapt, al gauw tot aan Vlaardingen over het hierlangs gelegen fiets / wandelpad lopen. Af en toe passeert ons een schip of vaart ons er een tegemoet. Meestal een binnenvaartschip. Over het algemeen is er veel minder scheepvaartverkeer dan ik had verwacht. Kwestie van onwetendheid.


Nieuwe waterweg tussen Maassluis enVlaardingen

Een paar dagen na onze tocht bekijk ik een t.v. uitzending van de Hokjesman, waarin hij een karakterschets geeft van Rotterdam en de Rotterdammers. Tijdens het programma constateert hij onder andere dat:
de Rotterdamse haven, zich mettertijd steeds verder naar zee heeft verplaatst en geen deel meer uit maakt van de stad. En voorts dat de oude haven getransformeerd is tot een glimmend grootstedelijk symbool. 
Dat het teloor gaan van de oude havens niet alleen voor Rotterdam geldt  zien we tijdens deze wandeling duidelijk terug. Ook in de oude havens van Maassluis, Vlaardingen en Schiedam is het over het algemeen stil en als er al boten liggen betreft het dikwijls recreatievaartuigen. Hier evenwel geen glimmende grootstedelijke symbolen zoals bijvoorbeeld de Erasmusbrug. 


VlaardingenOude haven Vlaardingen

Overigens moet je niet denken je deze plaatsen helemaal geen industriële activiteiten meer ziet. Zo is het nou ook weer niet. De foto hieronder nam ik in de in de buurt van de A4 tussen Vlaardingen en Schiedam.Na Vlaardingen belanden we, via onder andere het Volkspark en de Maasboulevard in Schiedam.


Maasboulevard met zicht op de skyline van Rotterdam

Aan het eind van de boulevard slaan we links af en lopen achtereenvolgens  langs de Voorhaven. de Buiten Haven en de Lange Haven, richting het centrum van Schiedam.

Nolet molen
Aan het begin van de Voorhaven zien we aan de overkant een enorme molen, de Nolet molen. Hij valt echt op. Op wikipedia lees ik achteraf:
De Schiedamse molens zijn de hoogste klassieke windmolens ter wereld. Er zijn vijf molens overgebleven van de twintig die ooit in het oude Schiedam stonden. De molens werden ingezet als brandersmolens, en maalden gemout  (ontkiemd) graan voor de branders, die moutwijn stookten voor de jeneverindustrie. De Nolet molen is overigens geen moutmolen meer maar produceert energie en is met een hoogte van meer dan 43 meter de grootste molen ter wereld.


Naarmate we het centrum naderen neemt het historische karakter van de stad toe, hetgeen wat ons betreft een mooie afsluiting van deze wandeling vormt.


← vorige etappe ............ volgende etappe →

Karakteristiek van de wandeling
De gehele route loopt over verharde wegen en paden. Vanaf Vlaardingen loop je door een aaneengesloten stedelijk gebied, hier en daar onderbroken door een park. Horecagelegenheden zijn er meer dan voldoende.  Wij vertrokken om ca 11.30 uur vanaf Station Maassluis en arriveerden om 16.45 uur  bij het Station Schiedam Centrum. De totale afstand van de geplande route bedraagt ca 18 km.
De wandeling is niet gemarkeerd, dus moet je gebruik maken van een goede kaart. Ook kun je het gpx bestand van de gevolgde route, onder aan deze pagina downloaden en in een navigatie-app van je smartphone deponeren. Zelf gebruik ik hiervoor momenteel de app "OsmAnd" welke me goed bevalt.. De app MyTracks die ik hiervoor ook wel gebruikte wordt door Google helaas niet meer beschikbaar gesteld.Indien gewenst: M.b.t. het gebruik van OsmAnd: zie video-instructie.