vrijdag 12 juni 2015

Rente perikelen (2)

Sinds enige tijd volg ik een beetje de ontwikkelingen op het gebied van de rente. Niet dat ik verwacht dat het me geld oplevert. Integendeel zou ik haast zeggen, maar meer uit nieuwsgierigheid. Het is niet anders.
Zoals iedere bezitter van hypotheken en andersoortige leningen wel weet, heb je leningen met een vaste rente (bijv. voor 3 of 5 jaar) en leningen met een variabele rentevoet, dus waarvan de rente van maand tot maand kan wisselen. Ook voor spaarrekeningen, deposito's e.d. is dit onderscheid van belang.
Het heeft even geduurd maar inmiddels ben ik erachter dat er twee belangrijke graadmeters zijn die je kunt volgen om te zien wat er op het gebied van renteontwikkeling gaande is, namelijk;

 • de jongste 10-jarige staatsobligaties (voor de producten met een vaste rentevoet);
 • en
 • de Euribor (voor de producten met een variabele rentevoet).

 • Het volgen van deze graadmeters kan bijvoorbeeld zinvol zijn bij je overwegingen om eventueel de variabele rente van je hypotheek om te zetten naar een vaste of juist andersom. Ook kun je aan zien komen of de rente van je spaarrekening (meestal variabel, dus een Euribor aangelegenheid) omhoog of omlaag zal gaan of dat je pensioen (een lange termijn verplichting) mogelijk nog een keer voor indexering in aanmerking komt of dat wellicht korting eerder aan de orde is.

  Over de jongste 10-jarige staatsobligaties (kapitaalmarktrente)
  Begin mei blogde ik over de stijgende rente van jongste 10-jarige staatsobligaties. Na een kleine tussentijdse daling heeft deze graadmeter voor de producten met een wat langere looptijd (hypotheken, deposito's, pensioenen e.d.) de weg naar boven weer hervat en staat deze op moment van schrijven op 1,13%.
  Over de mogelijke oorzaak van de stijging staat in een artikel in DFT (de Financiële Telegraaf):
  Aanleiding voor de oplopende obligatierentes is volgens handelaren de toegenomen zorgen over Griekenland. De Griekse delegatie wees een laatste compromisvoorstel van het onderhandelingsteam van ECB, IMF en Europese Commissie af. 
  Ook las ik dat de gedachte een rol kunnen spelen, dat ten gevolge van de huidige economische ontwikkelingen de inflatie mogelijk weer wat zou kunnen aan trekken. Wie zal het zeggen.

  Over de Euribor (geldmarktrente)
  De Euribor is het rentetarief waartegen een groot aantal Europese banken elkaar leningen in euro's verstrekken. Iedere werkdag om 11:00 Central European Time wordt dit tarief vastgesteld en doorgegeven aan alle deelnemende partijen en aan de pers. Voor enkele actuele waarden (met drie verschillende looptijden) zie onderstaande tabel.

  Enkele Euribor tarieven (2015) 
  Helaas is de Euribor gevoelig is gebleken voor manipulatie van de partijen die met elkaar het tarief vaststellen. De gelegenheid maakt de dief nietwaar. Anderszins wordt de ondergrens van de Euribor tarieven momenteel bepaald door wat dhr. Draghi van de Europese Centrale Bank beslist met betrekking tot de vergoeding die in rekening wordt gebracht aan banken, die tijdelijk geld 'over' hebben en dat op een 'spaar'rekening bij die Europese Centrale Bank willen zetten. Op een blog lees ik hierover:
  De Europese Centrale Bank heeft besloten om een negatieve rente ( - 0,2 % sinds september 2014) in rekening te brengen aan de commerciële banken die geld 'over' hebben en dat op een 'spaar'rekening bij die Europese Centrale Bank zetten.  
  Waarom doen banken dit? Omdat ze steeds minder bereid zijn om nog krediet te verlenen aan mkb bedrijven en aan particulieren (hypotheken). De Europese Centrale Bank (ECB) denkt met die negatieve spaarrente banken ertoe te brengen dat ze wel geld uitlenen. Banken betalen echter liever die negatieve rente dan dat ze geld uitlenen. Omdat het toch een kostenpost is, hebben de banken in Europa bedacht dat ze deze kosten maar gaan verhalen op de spaarders. Niet op de kleine spaarders, die hoeven niet te betalen maar ze krijgen ook gewoon niets, ze berekenen een negatieve rente aan de grote spaarders, dus ook aan de pensioenfondsen...De negatieve rente heeft dus ook gevolgen voor uw (toekomstige) pensioen. 
  Of de huis-, tuin- en keukenspaarders daadwerkelijk geen risico lopen te zijner tijd een rentevergoeding te moeten betalen in plaats van deze te ontvangen, valt nog te bezien. Op 17 maart j.l meldt o.a. Nu.nl hierover dat:
  de Rabobank voorbereidingen treft om een negatieve spaarrente in rekening te brengen en dat de ICT-systemen daarvoor in gereedheid worden gebracht.
  Toch maar eens nagaan wat de huur van een ordinair bankkluisje kost.

  Geen opmerkingen:

  Een reactie posten