maandag 22 juni 2015

Gelezen: Je hebt het niet van mij, maar.......

Het boek "Dit kan niet waar zijn" van Joris Luyendijk was me goed bevallen. Het was haast spannend om te lezen en in mijn ogen wist hij redelijk tot de kern van het probleem door te dringen. In de catalogus van de bibliotheek zag ik nog een titel van zijn hand, "Je hebt het niet van mij, maar....". Daarom ook dit boek gereserveerd. Twee dagen later kon ik het ophalen.

In z'n boek behandelt Joris Luyendijk de dagelijkse gang van zaken op het Binnenhof. Met name hoe de vier beeldbepalende beroepsgroepen, politici, lobbyisten, journalisten en voorlichters, hier met elkaar omgaan. Op uitnodiging van het perscentrum "Nieuwspoort" krijgt hij de gelegenheid om als "rapporteur publiek-publicitair complex" hier een maand rond te lopen.

Nieuwspoort is niet alleen het perscentrum dat we kennen van de televisie, maar het is ook een besloten sociëteit, waar parlementaire journalisten, politici, voorlichters en lobbyisten elkaar treffen. Om deze sociëteit binnen te mogen, moet je lid worden. Dit is alleen mogelijk voor de vier genoemde beroepsgroepen. Het lidmaatschap is geheim. Niemand weet wie er allemaal lid zijn.
Binnen Nieuwspoort geldt de Nieuwspoortcode. Alles kan gezegd worden maar mag nooit als bron gebruikt worden: “Je hebt het niet van mij, maar…”. Dit maakt het voor politici of voorlichters mogelijk om bijvoorbeeld bepaalde informatie te lekken, en daarmee journalisten of lobbyisten op een bepaald spoor te zetten. Lobbyisten kunnen trachten ministeries en politici tegen elkaar uit te spelen etc. Overigens ook buiten de sociëteit speelt de Nieuwspoortcode een rol. Als een voorlichter in een gesprek met een journalist vraagt: "Nieuwpoortcode?" en hij antwoord hij ontkennend, dan eindigt het gesprek.
Verder geeft Joris Luyendijk aan, binnen deze Haagse wereld een hoog "ons kent ons" gehalte te vermoeden. Jammer genoeg lukte het hem niet om dit echt zichtbaar te maken. Volgens hem omdat hij niet over de ledenlijst kon beschikken en waarschijnlijk ook vanwege het de korte periode waarin hij op Nieuwspoort rondliep.

"Je hebt het niet van mij, maar..." dateert alweer uit 2010. Of er sinds die tijd veel veranderd is? Voor zover ik het op afstand kan zien, niet. Hoewel...? Onlangs werden de contouren van een mogelijke herziening van ons belastingstelsel onthuld en werden alle partijen uitgenodigd om achter gesloten deuren daar over verder te praten. Tenslotte is ook steun van enkele oppositiepartijen nodig, teneinde de voor het plan een noodzakelijke Kamermeerderheid te bewerkstelligen. De gedoogpartners van het kabinet, SGP, D66 en CU gingen op de uitnodiging in. Ook Groen Links sloot zich bij het gezelschap aan. Vooral dat laatste stelde me teleur. Einde transparantie. Ik had van Jesse Klaver anders verwacht. Zeker na het laatste hoorzitting van de financiële commissie van de Tweede Kamer over de beloning van de bankentop, waarbij hij zich afvroeg in welk universum de bankiers dachten te leven. Gelukkig keerde hij één à twee dagen later op zijn schreden terug. Onder andere op NOS.nl lees ik:
GroenLinks is tegen afschaffing van het lage btw-tarief voor veel producten en diensten, zoals het kabinet wil. In plaats daarvan wil de partij milieuvervuiling zwaarder belasten en belastingontwijking door multinationals aanpakken.
En verder wil Klaver dat:
niet alleen de lasten worden verlicht, maar dat er ook geld gebruikt wordt om de koopkracht te ondersteunen van mensen met een uitkering en mensen die in de thuiszorg en andere publieke diensten werken.
Een algemene btw-verhoging van 6 naar 21 procent noemt hij een botte maatregel met veel ongewenste effecten. Hij wijst erop dat hierdoor het openbaar vervoer, medicijnen, cultuur en de kleermaker, fietsenmaker en schoenmaker veel duurder worden.
In mijn ogen opent hij door deze uitlatingen toch nog de deur van de achterkamertjes, waar het overleg zou plaats vinden. Als later iets heel anders uit de bus komt, zal hem zeker naar het waarom worden gevraagd. Dat weet hij natuurlijk zelf ook. Ik ben benieuwd naar het vervolg.

4 opmerkingen:

  1. Reacties
    1. Je hebt nog een boek met een dergelijke titel. Misschien ken je het ook: Vertel dit toch aan niemand. Het gaat over het leven aan het hof ten tijde van koningin Emma.

      Verwijderen
  2. Om de titel moest ik smakelijk lachen. Het boekt lijkt me interessant, maar ook vermakelijk!

    BeantwoordenVerwijderen