maandag 16 februari 2015

Plastic afval (2)

Afgelopen zaterdag stond er in diverse kranten een artikel betreffende de hoeveelheid en de bron van het plastic afval, dat jaarlijks in de oceaan terecht komt. Milieutechnoloog Jenna Jambeck en haar collega's van de University van Georgia en The Sea Education Association in Massachusetts deden hiernaar onderzoek. Nog niet eerder was er een betrouwbare schatting gemaakt van de omvang van het probleem. In HP/de Tijd lees ik hierover:
De Amerikanen onderzochten wat de kustbewoners van 192 landen aan de Stille, Indische en Atlantische Oceaan en de Zwarte en Middellandse Zee allemaal in zee kieperden. Eerst berekenden ze de totale hoeveelheid afval in de regio’s binnen vijftig kilometer van de kust. Vervolgens berekenden ze het vermoedelijke tonnage aan plastic afval. Aan de hand van regionale en landelijke afvalverwerkingscijfers over het jaar 2010 schatten ze hoeveel van dat plastic afval er vermoedelijk in zee terechtkwam.
Het onderzoek
De uitkomsten van dit gereken zijn verbazingwekkend: er komt in totaal zo’n 4,8 tot 12 miljoen ton plastic per jaar in zee terecht. Minder verrassend is welke landen de grootste boosdoeners zijn. In de top-20 van zwaarste vervuilers die uit het onderzoek naar voren kwamen, staan vooral ontwikkelingslanden die een snelle economische groei doormaken en die toch al niet als erg milieuvriendelijk te boek staan.
Naar aanleiding van de berichtgeving heb ik wat op internet rondgeneusd en vond een excel bestand met de oorspronkelijke data van de onderzoekers. Hierdoor was het mogelijk om wat meer met de gegevens te spelen.
In onderstaand overzicht van de voornaamste 20 vervuilers staat China met stip bovenaan. De Chinezen lozen jaarlijks ergens tussen de 1,3 en 3,53 miljoen ton plastic in zee. Indonesië staat op de tweede plaats, gevolgd door een groot aantal ontwikkelingslanden. Op plaats twintig staat het eerste westerse land: de Verenigde Staten. Overigens zou de EU op de 18e plaats terechtkomen als je de Unie als één land zou beschouwen.
Nr Land
% Onvoldoende afvalbeheer
Plastic afval in oceaan in 2010 [milj. ton] minimum Plastic afval in oceaan in 2010 [milj. ton] maximum
1 China 74 1,3230 3,5279
2 Indonesia 81 0,4825 1,2867
3 Philippines 81 0,2825 0,7535
4 Vietnam 86 0,2751 0,7335
5 Sri Lanka 82 0,2387 0,6365
6 Thailand 73 0,1542 0,4111
7 Egypt 67 0,1451 0,3868
8 Malaysia 55 0,1405 0,3747
9 Nigeria 81 0,1277 0,3406
10 Bangladesh 87 0,1181 0,3149
11 South Africa 54 0,0945 0,2520
12 India 85 0,0900 0,2399
13 Algeria 58 0,0781 0,2082
14 Turkey 16 0,0729 0,1944
15 Pakistan 86 0,0721 0,1922
16 Brazil 9 0,0707 0,1886
17 Burma/Myanmar 87 0,0687 0,1833
18 Morocco 66 0,0465 0,1241
19 Korea, North 88 0,0456 0,1217
20 United States 0 0,0413 0,1102

74 Netherlands 0 0,0042 0,0111

136 Belgium 0 0,0004 0,0011


Totaal
4,7798 12,7461

Onbeheerd afval blijkt de grootste oorzaak van het plastic afval in de oceaan.

De afvalproductie
In bovenstaand overzicht is nog iets opvallends te zien. Namelijk het verschil in bijdrage aan de plastic soep tussen Nederland en België. Waar dat in zit blijkt uit de onderstaande tabel. Daarin heb ik de afvalproductie van de EU landen (grenzend aan aan zee), China en de USA in beeld gebracht.

Uit het overzicht blijkt o.a. dat per hoofd van de bevolking in Nederland, 1,6 keer zoveel afval gegenereerd wordt, en dat het percentage plastic afval daarin, ruim 3,3 keer zo groot is t.o.v. dat in België. Voorts blijkt dat de afvalproductie per hoofd van de bevolking in China en ook het percentage plastic daarin relatief laag zijn.

Vraag is wat mij betreft, waardoor die verschillen tussen min of meer vergelijkbare landen, voor wat betreft de hoeveelheid afvalproductie en de percentages plastic daarin, verklaard kunnen worden. Ik heb geen flauw idee, maar ben wel nieuwsgierig. Kunnen we misschien nog wat van leren.
Nr Land Afval productie  [kg/persoon/dag] % Plastic in afvalstroom
1 Poland 0,88 11
2 Latvia 1,03 12
3 Romania 1,04 4
4 Lithuania 1,1 12
5 Slovenia 1,21 12
6 Bulgaria 1,28 12
7 Belgium 1,33 6
8 Estonia 1,47 12
9 Sweden 1,61 3
10 United Kingdom 1,79 12
11 France 1,92 10
12 Greece 2 10
13 Cyprus 2,07 12
14 Croatia 2,1 12
15 Germany 2,11 23
16 Netherlands 2,12 20
17 Finland 2,13 11
18 Spain 2,13 13
19 Portugal 2,21 12
20 Italy 2,23 6
21 Denmark 2,34 2
22 Norway 2,8 10
23 Ireland 3,58 12

United States 2,58 13

China 1,1 11

1 opmerking:

  1. Ik schreef hier vandaag ook een stukje over. Het valt mij op dat vooral de landen die economisch groeien het meeste bijdragen aan de plastic soep...

    BeantwoordenVerwijderen