zaterdag 10 januari 2015

Ziekte en Gezondheid (2)

Gisteren had ik het over het aantal mensen in Nederland met één of meerdere chronische aandoeningen. Maar je kunt ook kijken naar het aantal mensen die tijdens een bepaalde periode, bijvoorbeeld een jaar, een aandoening oploopt. Het verschil zit hem dus in het hebben (en houden) van de ziekte enerzijds, en het krijgen anderzijds.

Als je kijkt naar de aandoeningen waardoor mensen het vaakst getroffen worden, krijg je een ander lijstje te zien, dan het overzicht met chronische aandoeningen van gisteren. Hoewel sommige aandoeningen in beide voorkomen.

ZiekteAantal mensen 
(medisch behandeld)
Opmerking
Nek- en rugklachten1.280.000 Huisarts + Fysio
Privé-ongevallen1.100.000Huisarts + EHBO ziekenhuis
Infecties van de onderste luchtwegen485.000
Contacteczeem325.000
Influenza300.000
Maagdarminfecties110.000 tot ruim 400.000 
Perifere artrose166.000
Sportblessures1.600.000Huisarts + EHBO ziekenhuis
Verkeersongevallen380.000Huisarts + EHBO ziekenhuis
Constitutioneel eczeem112.000

De bovenvermelde aantallen zijn een onderschatting. Veel mensen ondergaan geen medische behandeling en lossen het zelf op. Zo wordt geschat dat het werkelijke aantal mensen dat jaarlijks door de griep getroffen wordt ca 1,5 à 3 miljoen bedraagt en het aantal maag-, darminfecties 5 tot 16 miljoen (denk aan het doekje van de minister).

Ongevallen
Met de ongevallen is naar mijn idee wat bijzonders aan de hand. In Nederland en feitelijk in heel Europa, wordt relatief veel aandacht geschonken aan het voorkomen van arbeidsongevallen (ca 200.000/jaar). We kennen in dit kader bijvoorbeeld de Arbo wet, Arbeidsinspectie, Arbodiensten, de verplichting voor bedrijven om Risico Inventarisaties uit te voeren, BHV- en preventiemedewerkers, CE-markeringen, etc. Ook aan het voorkomen van verkeersongevallen wordt relatief veel aandacht besteed. Daarentegen wordt in mijn beleving, naar verhouding weinig aandacht besteed aan de veel meer voorkomende privé- en sportongevallen. Wellicht wordt het tijd om de aandacht thans wat meer te verleggen naar deze laatste twee categorieën.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten