woensdag 5 november 2014

Recensie: Groen Leven, zo doe je dat

Ik heb weer een boek voor me liggen: Groen Leven, zo doe je dat - 2012 -. Harry van Dooren is de samensteller en het copyright is van de Consumentenbond. Verder zie ik op een van de eerste pagina's ook nog het logo van milieucentraal staan De uitgave ziet er mooi verzorgd uit. Op de achterkant van het boek staat o.a. het volgende te lezen:
In dit boek laten we zien dat duurzaam consumeren ook financieel voordelig kan zijn, want een goed geïsoleerd huis verlaagt de energierekening en wie bewuster boodschappen doet, gooit minder weg. Zo zijn er talloze simpele ingrepen die het leven comfortabeler en goedkoper maken. Met dit boek wordt groen leven een fluitje van een cent.
Dat schept verwachting. Het boek kent o.a. de volgende hoofdstukken:
  • Voeding;
  • Kleding en Verzorging;
  • Huis & Haard;
  • Vervoer & Reizen;
  • Geld.
Met name het hoofdstuk "Voeding" heb ik wat nauwkeuriger bekeken. Ik liep daar tegen een mooi overzichten aan. Het betrof een groente- en fruitkalender welke ontleend is aan de website van milieucentraal.

De groente- en fruitkalender
Voorafgaand aan de groente- en fruitkalender staat de volgende toelichting:
De teelt van seizoengroente en -fruit kost veel minder dan de groente en -fruitsoorten die buiten het seizoen in verwarmde kassen geteeld zijn.  
Vervolgens wordt verwezen naar een overzicht op de navolgende 4 pagina's. Daar staat bijvoorbeeld voor de winter en de lente, bij "aardbei" een Spaans vlaggetje. In de zomer en de herfst is een Hollands vlaggetje te zien.
Dit brengt mij wat in verwarring. Zou het qua milieubelasting eigenlijk niet zoveel uitmaken wanneer ik m'n aardbeien koop? Als ik maar oplet waar ze vandaan komen? Toch maar eens op de groente- en fruitkalender op de website van milieucentraal gekeken. Deze biedt meer informatie. Hier zie ik meer de invloed van het seizoen op de milieubelasting van de verschillende producten. Ook kan ik zien welke producten ik wellicht op een gegeven moment niet meer zou moeten willen gebruiken (zie verderop champignons).
Afhankelijk van de periode van aankoop worden de producten in milieuklasse - A tot en met E - ingedeeld. Deze milieuklasse van groente en fruit geeft aan hoe milieuvriendelijk een product is, vergeleken met andere groente- en fruitproducten. De indeling in klassen A tot en met E is gebaseerd op de milieubelasting door de teelt, het transport en de verpakking van het product. Het al of niet gebruiken van kunstmest of bestrijdingsmiddelen maakt van deze beoordeling geen deel uit.

Als ik nu  bij de aardbei kijk, zie ik dat in de maanden januari t.m. april hieraan de klasse C is toegekend, waarbij hij dan wel uit Spanje afkomstig is. Moet hij uit Israël komen dan krijgt hij zelfs klasse D. Vanaf mei is hij uit België met klasse B verkrijgbaar. Vanaf juni t.m. september krijgt ook de Nederlandse aardbei klasse B. Daarna moeten we voor klasse B weer naar België en vanaf november is de best verkrijgbare klasse weer klasse C, uit Spanje. Al met al een wat genuanceerder beeld. Nooit wordt aan de aardbei klasse A toegekend. Wellicht dat dat te maken met het de geringe opbrengst per hectare van de aardbeienteelt.

Champignons blijken qua milieubelasting niet gunstig te scoren. Alleen in januari worden ze uit Nederland afkomstig, als B geclassificeerd. Voor de rest van het jaar zijn ze ingedeeld in Klasse C (Nederland) en D (België en Polen).

Bij het voorgaande nog een kanttekening. Stel dat ik bij elke aankoop van m'n groente en fruit alleen datgene wil aanschaffen wat vanuit milieuoogpunt het meest verantwoord is, dan nog, wat moet ik ermee op de markt. Daar staat, althans bij ons, niet aangegeven waar de sla, andijvie etc. vandaan komen. Toch doe ik er m'n aankopen. Ik kan daar, in tegenstelling tot de supermarkt, de boel tenminste onverpakt krijgen. Tja wat is wijsheid?

Tenslotte
Het boek biedt met betrekking tot het onderwerp de nodige, leesbare informatie. Dat daarmee groen leven een fluitje van een cent wordt en ook nog financieel voordelig is, is wat mij betreft wat al te gemakkelijk gesteld.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten