zondag 9 november 2014

Gevaarlijke stoffen in huis

"N" riep me om even te helpen. Een fles lampolie wilde niet open open. De dop zat stevig vast en bovendien was het zo'n ratelgeval. Dus als je bij het draaien niet gelijktijdig hard genoeg knijpt of drukt, dan gaat'ie never nooit open. Uiteindelijk toch nog open gekregen. Gelukkig maar, hadden we toch nog licht.
Een gewoonte uit een vorig leven maakte dat ik nog even op het etiket keek. Het bleek een, zoals dat heet, geëtiketteerd product te zijn. Met deze uitdrukking wordt niet een, meer of minder vrijblijvend, milieu of fairtrade logo bedoeld. Nee het is een term die aangeeft dat het product,voor de gezondheid, veiligheid of het milieu gevaarlijke vaste, vloeibare, of gasvormige chemicaliën bevat. Om hiervoor te waarschuwen is het zogenaamde GHS (Global Harmonized System) systeem in het leven geroepen. In dit systeem zijn duizenden, zo niet honderdduizenden chemicaliën geclassificeerd voor wat betreft de mogelijke nadelige effecten ervan. Als in een bepaald product de concentratie van zo'n stof wordt overschreden, dan moet dat op de verpakking ervan worden aangegeven middels een voorgeschreven etiket (logo) en moeten er ook zogenaamde voor het product geldende H (Hazard /Risico) en P (Protection/ Bescherming) zinnen op worden vermeld.
Fabrikanten zijn niet alleen in Europa, maar wereldwijd volgens allerlei wettelijke voorschriften, verplicht om zich aan deze door de VN ontwikkelde etiketteringsrichtlijn te houden. Overigens als men zich er niet aan houdt, dan mag het product sowieso niet in de EU verhandeld worden.

Op onze fles lampolie stond het onderstaande plaatje afgebeeld:
Ook waren hierop, in zeer kleine lettertjes de volgende H en P zinnen  te lezen :

H 304:          "Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt."
EUH066:       "Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken."

P 301 + 310:  "Na inslikken,onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen."
P 331;           "GEEN braken opwekken."
P 102:           "Buiten het bereik van kinderen houden."
P501:            "Inhoud/verpakking afvoeren volgens plaatselijke regelgeving"

Voor de negen verschillende etiketten welke je op chemische producten kunt tegen komen klik hier. Ook kun je nog oude, oranje etiketten tegenkomen.  

Conclusie 
Ondanks de geruststellende vermelding "ECO" voor op de fles, toch maar goed opbergen dit goedje, zodat de kleinkinderen er niet bij kunnen als ze langs komen.

Overigens weten jullie wat je aan gevaarlijke chemicaliën in huis hebt en heb je het veilig, buiten bereik van je kinderen of kleinkinderen opgeborgen? 

1 opmerking:

  1. Tja, niet alles wat uit de natuur komt is onschadelijk. Botox is puur natuur, maar wel het gevaarlijkste gif dat de mens kent (met dank aan de botulisme bacterie).
    Lampolie is een destilaat, vaak van aardolie, soms gemaakt van planten. Brandt lekker. Maar wij zijn er niet op gebouwd, voor ons mensen is het (als eten) giftig. Tja.
    En dan komt er een systeem dat in alle gevallen goed waarschuwt, dus super duidelijk. Voor in rustige tijden misschien wel een beetje erg duidelijk of overdreven? Een normaal mens zal het tenslotte niet gaan drinken. Maar kinderen, tja, die hebben nog rare ideeen. En die kinderen willen we nu net veilig houden. Dus overduidelijke zinnen, voor iets wat we allemaal toch niet doen. Da's wel veilig.
    Nu maar hopen dat er geen weldenkend mens gaat schrikken, en de mensen met rare ideeen het niet willen snuiven of slikken. Dan komt alles goed.

    BeantwoordenVerwijderen