donderdag 30 oktober 2014

Hoe groen ben ikzelf 2.0

Onlangs heb ik met behulp van de Quickscan van Duurzaamheid in Actie,  mijn mondiale voetafdruk berekend. Hieruit bleken de volgende 3 items  het meeste bij te dragen mijn totale voetafdruk van 4,3 ha.
Voorts bleken aan deze 4,3 ha, de volgende 3 items de grootste bijdrage te leveren:

Vraag
Bijdrage voetafdruk
Het aantal kilometers dat ik het afgelopen jaar, met vakantie(s) met de auto heb gereisd 5000 à 10000 km.   1,63 ha / 37,91%
De hoeveelheid gas welke er jaarlijks in ons huishouden wordt gebruikt (1200 m3)   0,71 ha / 16,51%
De herkomst van de groenten en fruit die we eten.
We eten bij gelegenheid ook wel eens conserven- of diepvriesproducten.
   0.68 ha / 15,81%
Totaal:   
   3,02 ha / 70,23%


De categorisering van de 1e vraag inzake het aantal met de auto afgelegde kilometers vond wat aan de grove kant vond. Daarom heb ik de eveneens op internet beschikbare CO2-calculator van klimaatplein.com ingevuld, welke dit aspect wat nauwkeuriger onder de loep neemt. Het resultaat hiervan is in onderstaande tabel weergegeven.


Een belangrijke "truc"bij het bepalen van de mondiale voetafdruk wordt gevormd door het omrekenen van CO2-emissies naar hectares. De gedachtegang is daarbij dat CO2 wordt vast gelegd in biomassa, bijvoorbeeld bos. In dit geval gaat men er vaak vanuit dat 1 ton CO2 overeenkomt met 0,19 ha.
Op grond van bovenstaande berekening, bedraagt voor de aspecten mobiliteit en energie, onze mondiale voetafdruk 1,18 hectare. In dit geval schrijf ik onze en niet mijn voetafdruk. Dit omdat staat aangegeven dat de uitkomst van de berekening, de gehele organisatie betreft, oftewel voor ons met z'n tweeën en niet voor mij afzonderlijk.

Conclusie
De uitkomst is verrassend. Niet alleen omdat de 1,18 hectare van de CO2-scan aanzienlijk lager is dan de 2,34 (1,63 +0,71) hectare van de Quickscan, maar ook omdat de CO2-scan voor ons gehele huishouden is berekend en de mondiale voetafdruk, voor zover ik begreep, alleen voor mij persoonlijk is bedoeld. Qua vergelijking kan ik hier dus weinig mee. Wel denk ik dat de CO2-scan een betrouwbaarder en nauwkeuriger beeld geeft m.b.t. tot de aspecten mobiliteit en energie, dan de Quickscan van Duurzaamheid in Actie, Een ander voordeel t.o.v. de Quickscan van Duurzaamheid in Actie is, dat ik in de resultaten eerder een effect zal zien, als ik minder reis, vlieg of van grijs gas over ga op groen gas.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten