maandag 27 oktober 2014

Recensie: Groene Intelligentie

Alweer kreeg ik via "N" een boek, "Groene Intelligentie" te lezen. De schrijver van het boek is Daniel Goleman, een psycholoog en schrijver van boeken over "Emotionele Intelligentie" en "Sociale Intelligentie.
Op de achterkant van het boek "Groene Intelligentie" staat de volgende samenvatting"
    Het milieu stelt ons voor de grootste uitdaging van onze tijd en hoewel iedereen ervan overtuigd is dat we ons gedrag moeten veranderen, is Daniel Coleman de eerste die de oplossing zoekt op het gebied van de psychologie. In Groene intelligentie beschrijft hij niet alleen hoe we ons gedrag moeten veranderen, maar ook wat ervoor nodig is om een mentaliteitsverandering tot stand te brengen.
    We weten te weinig over de consequenties van ons koop en consumeergedrag en het is ook de verantwoordelijkheid van bedrijven om ons daarop te wijzen en erop in te spelen. De groene of ecologische intelligentie ligt in het verlengde van de sociale intelligentie, want het is te laat om te kopen zonder erbij na te denken.
Ter aanvulling op deze laatste zin: op pagina 145 van het boek lees ik dat het volgens de door Daniel Goleman opgevoerde deskundige (Stein), het aan (goede) informatie ontbreekt om in geval van aankoop van een product een verantwoorde (o.a. ten aanzien van het milieu, en de gezondheid) keuze te maken. Hij noemt 3 dingen die verschil zouden kunnen maken.
  1. weten waarom het van belang is;
  2. een gemakkelijke manier om vast te stellen wat de beste keuze is;
  3. een goede beslissing die even bereikbaar is als een verkeerde.
In het boek hamert hij eigenlijk voortdurend op het dit thema en het feit dat - zoals Daniel Goleman zegt - radicale transparantie de nodige openheid zal scheppen ten aanzien van de gevolgen van wat we maken, kopen, verkopen en weggooien, en korte metten maken met de huidige comfortzones van de meeste bedrijven.

Wat ik in praktische zin uit het boek opgepikt heb, is het begrip "Levenscyclusanalyse - LCA". De LCA ook wel Wieg tot graf analyse genoemd, is een methode om de totale milieubelasting te bepalen van een product gedurende de hele levenscyclus, dat wil zeggen: winning van de benodigde grondstoffen, productie, transport, gebruik en afvalverwerking.
Voorts verwijst Daniel Goleman op een gegeven moment in zijn boek naar het programma "GoodGuide". Een Amerikaanse productvergelijkingssite met 250.000 producten zoals koffie, thee, waspoeder auto's wasmachines etc. De site geeft per product vergelijkingscijfers v.w.b. gezondheidkundige, milieukundige en ethische aspecten.
Hieronder een voorbeeld.Voor wat betreft de drie getoonde koffieproducten zie je dat ze qua scores niet van elkaar verschillen. De fairtrade koffie scoort niet beter dan de niet alszodanig gelabelde producten. Je kunt dus het beste de koffie die het goedkoopst is en/of die je het lekkerst vindt, kopen.

305781
305782
305783
Arbor Day Arbor Day
Blend Coffee

Totaal score: 8.2
Arbor Day Fair Trade,
and Shade Grown Coffee

Totaalscore: 8.2
Arbor Day Italian
Roast Coffee

Totaalscore: 8.2
Health: N/A
Environment:7.4
Price:
Health: N/A
Environment:7.4
Price:
Health: N/A
Environment:7.4
Price:

Tenslotte
Ik vond het boek niet makkelijk leesbaar. O.a. door de naar mijn mening wat omslachtige schrijftrant. In ieder hoofdstuk duurt het vrij lang voordat de schrijver uiteindelijk z'n punt heeft gemaakt. Mogelijk dat dit ook komt doordat er een psycholoog aan het woord is en ik deze taal niet gewoon ben.

Zo en morgen gaan we wandelen. Prettige dag verder.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten