woensdag 22 oktober 2014

Hoe groen ben ikzelf?


Natuurlijk een open deur, maar nu even serieus. In mijn blog waarin ik enkele bevindingen weergaf betreffende het boek van de "No Impactman", schreef ik dat ik van plan was om mijn eigen ecologische voedselafdruk nog eens onder de loep te nemen. Ook schreef ik, dat als ik hier meer over te melden had, ik dat zou laten weten.

Enkele bevindingen tot nu toe
Ik kwam er al gauw achter dat er verschillende websites bestaan waarop je je ecologische voetafdruk kunt berekenen. Programma's die ik vond waren van het WNF, Ecolife en Duurzaamheid in Actie.

Behalve de hiervoor genoemde meer generieke programma's, bleken er ook applicaties te bestaan waarop je een specifiek onderdeel van je voetafdruk kunt uitdiepen. Bijvoorbeeld een "Voedsel Voetafdruk" of een CO2 scan voor je energieverbruik (elektriciteit en gas) en het aantal kilometers dat je in een jaar afgelegt. Mijn bevindingen m.b.t. de toepassing van deze instrumenten laat ik nu verder buiten beschouwing maar ik kom er bij gelegenheid op terug.

Voor wat betreft mijn totaalscores op de drie eerst genoemde, generieke instrumenten, zie onderstaande tabel.

Organisatie
Totaal score (hectare) Onderderdelen Aantal vragen
WNF
5,44
Wonen, Voeding, Lifestyele,Vervoer,Vakantie
23
Ecolife
4,0
Voeding, Wonen, Energie, Papier, Mobiliteit, Vakantie
11
Duurzaanheid
in actie
4,3
Voedsel, Wonen. Mobiliteit, Energie 23

Volgens alle instrumenten is per wereldbewoner 1,8 ha beschikbaar. Ook valt te lezen dat de gemiddelde voetafdruk van een Belg 7 ha bedraagt en die van een Nederlander 6,33 ha. Mijn voetafdruk is dus lager dan de gemiddelde, doch volgens deze programma's nog altijd 220% tot 300% te hoog.

Uit de door mij ingevulde Quickscan van  Duurzaamheid in Actie blijkt verder dat de opbouw van mijn voetafdruk er als volgt uitziet:

Vraag
Bijdrage voetafdruk
-hectare-
  Voedsel
0.85
  Mobiliteit
2.04
  Wonen
0.72
  Energie
0,7
 Totaal:  
4.3 

Voorts blijken aan deze 4,3 ha, de volgende 3 items de grootste bijdrage te leveren:

Vraag
Bijdrage voetafdruk
Het aantal kilometers dat ik het afgelopen jaar, met vakantie(s) met de auto heb gereisd 5000 à 10000 km.   1,63 ha / 37,91%
De hoeveelheid gas welke er jaarlijks in ons huishouden wordt gebruikt (1200 m3)   0,71 ha / 16,51%
De herkomst van de groenten en fruit die we eten.
We eten bij gelegenheid ook wel eens conserven- of diepvriesproducten.
   0.68 ha / 15,81%
Totaal:   
   3,02 ha / 70,23%

De instrumenten
Hoewel ze het zelfde onderwerp behandelen, verschillen de instrumenten qua opzet toch nogal van elkaar zo ook het uiteindelijke berekende resultaat (zie bovenstaand overzichtje). Mijn eigen voorkeur gaat uit naar de Quickscan van de werkgroep voetafdruk. Dit vanwege de eenduidigheid van de vragen (ik hoef niet te twijfelen over wat ik zal invullen) en het uiteindelijke concrete eindresultaat dat je als een pdf rapportage kunt downloaden. De andere 2 genoemde instrumenten waren wat dat betreft naar mijn oordeel minder van kwaliteit. Bovendien functioneerde de website van Ecolife bij mij niet geheel naar behoren.

Wat kan ik er verder mee?
Ik vermoed dat we we de voor ons betrekkelijk eenvoudig te treffen maatregelen al getroffen hebben. We consuminderen naar onze mening al jaren. Willen we onze voetafdruk verder omlaag brengen, dan zouden we verder aan onze levensstijl moeten gaan morrelen of we hebben er het geld niet voor (over). En daar wordt het lastig. Om in dit verband de woorden uit "Groen Doen" van Marie-Claire van den Berg nog maar een keer te herhalen:

"en hoe graag ik ook milieuvriendelijker wil leven, ik wil me niet schuldig gaan voelen bij iedere kop koffie die ik drink".

In die sfeer ligt het ongeveer. Zeker als ik twee dagen geleden op het 8-uurs journaal, dhr.Theo Hanrar van Tata-steel hoorde betogen, dat we het bedrijfsleven niet moeten lastig vallen met zwaardere eisen m.b.t. de CO2 emissie rechten. Net nu het wat beter gaat.
Wat is het geval. Tot 2020 is er nauwelijks schaarste voor wat betreft de beschikbaarheid van CO2 certificaten. Ze zijn dus zeer goedkoop. Om die reden hoeven bedrijven als hun dat zo uitkomt, nu niet zo kritisch te zijn voor wat betreft hun CO2 uitstoot.

We proberen serieus te leven en te doen wat redelijkerwijs in ons vermogen ligt. We proberen zo min min mogelijk te verspillen en besteden, verbruiken zo zorgvuldig mogelijk. Desalniettemin zijn we ook niet blind voor wat er om ons heen gebeurd.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten